MENÜ

KidzOne Music Programı çocuğunuzun gelişimine şarkılar, danslar, enstrümanlar ve harekete dayalı oyunlar ile katkıda bulunurken; müzik sevgisini de küçük yaşta aşılar. Farklı müzik temalarını çocuklara ritim, melodi, ton ve temponun gücünü göstererek onların fiziksel, sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Ayrıca son yıllarda yoğunlaşan laboratuvar testlerinde müzikle erken yaşta tanışmış çocukların okul başarılarının çok daha yüksek olduğu saptanmıştır. Matematik, hafıza becerileri, sosyal beceriler, fiziksel koordinasyon yetileri ve dil becerileri gibi birçok alanda müziğin çocuklar üzerindeki olumlu etkisi gözlemlenmiştir.